Przygotowanie serwera do instalacji strony z kopii zapasowej

Witam w kolejnym odcinku serii w której samodzielnie tworzymy stronę internetową na systemie WordPress.

W poprzednim odcinku wykonaliśmy kopię naszej strony rozwojowej. Teraz przygotujemy serwer do instalacji naszej kopii pod nową domeną.

Utworzenie bazy danych

Na początku proszę zalogować się do panelu Państwa serwera w dhosting.pl pod adresem dpanel.pl.

Upewnijmy się, że w sekcji „domeny” znajduje się prawidłowo zaparkowana domena pod którą niedługo znajdzie się nasza strona.

Teraz przechodzimy do sekcji „Bazy danych” a następnie „bazy danych MySQL”.

Klikamy przycisk „dodaj”, a następnie wybieramy „Dodaj użytkownika i bazę danych”.

Dla zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa jako nazwy bazy i użytkownika wpisujemy losowe ciągi liter i cyfr. Proszę także wygenerować długie hasło. Ja to robię poprzez kilkukrotne kopiowanie krótszych haseł z wbudowanego generatora.

Proszę teraz skopiować pełną nazwę bazy, pełną nazwę użytkownika oraz hasło do np. pliku notatnika na Państwa komputerze i zapisać zmiany.

Miejsce do instalacji strony

Po założeniu bazy danych przechodzimy do sekcji „strony www”.

Tutaj proszę kliknąć „Dodaj” a następnie „Pusta strona www”.

Jako adres wybieramy domenę, z której chcemy korzystać.

Po wpisaniu nazwy po prostu klikamy w pole „katalog www” aby zostało automatycznie uzupełnione.

Z dostępnych wersji PHP wybieramy wersję 7.0 lub 7.1. Proszę nie wybierać zalecanej wersji 5.6 ponieważ jest zbyt wolna.

Na końcu odznaczamy pola „Konto FTP” i „Baza MySQL” i wszystko zatwierdzamy.

Certyfikat SSL

Teraz, obok nazwy Państwa strony powinien widnieć napis „SSL”. Jeśli go tam nie ma, to proszę z sekcji „akcje” wybrać „zmień ustawienia SSL” a następnie wybrać i zatwierdzić „Let’s Encrypt”.

Certyfikat powinien zostać nadany w ciagu około 15 minut.

Jeśli tak się nie stanie proszę spróbować ponownie lub skontaktować się z działem technicznym poprzez „helpdesk” i poprosić osobę z obsługi o zainstalowalowanie tego certyfikatu.

Open Basedir

Następnym krokiem jest wyłączenie funkcji „open basedir”.

Mogą to Państwo zrobić w prosty sposób, klikając „Akcje” > „Edytuj” > „Open Basedir”.

Jesteśmy teraz gotowi do wgrania kopii naszej strony na serwer i jej instalacji. To jednak omówię w kolejnym odcinku.

Partner bloga