AIP Seed Capital

AIP Seed Capital to fundusz kapitału zalążkowego działający przy sieci Inkubatorów AIP oraz Business Link od lipca 2009roku. Swoją aktywność prowadzimy w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej oraz ze środków własnych.

AIP Seed Capital ma na swoim koncie 107 inwestycji w Start-upy na wczesnym etapie rozwoju.

Naszym celem jest stworzenie warunków do rozwoju pomysłów biznesowych opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez udzielenie wsparcia kapitałowego w nowoutworzone spółki.

Strategia AIP Seed Capital zakłada wsparcie Start-upów z obszaru innowacyjnych branż, w tym: IT, ICT, biotechnologii, chemii, medycyny, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

To co wyróżnia nas spośród podobnych instytucji to szybkość i prosty model działania. Dodatkową wartość dla start-upów, które decydują się na współpracę z nami, wnosi ekosystem Polski Przedsiębiorczej. Firmy, które pozyskały środki inwestycyjne mogą korzystać z programu akceleracji AIP Seed Capital.

Fundusz wykorzystuje potencjał Inkubatorów AIP i sieci Business Link. Pomysłodawcy, którzy pozyskują od nas wsparcie kapitałowe dostają więcej. Inwestycje jakie realizujemy wzmacniają polską gospodarkę i aktywnie rozwijają sektor MŚP.

Partner bloga