Fundusz Zalążkowy KPT

Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego poszukuje, inicjuje i inkubuje przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Fundusz zainteresowany jest pomysłami na wczesnym etapie jeszcze przed formalnym założeniem przedsiębiorstwa.

W wyniku przeprowadzonej preinkubacji zakładane będą nowe podmioty (spółki prawa handlowego), których udziałowcami będą pomysłodawcy oraz Fundusz. Po pomyślnym zakończeniu inkubacji i uzyskaniu przez spółki „dojrzałości” inwestycyjnej Fundusz będzie wychodził ze spółek poprzez sprzedaż posiadanych udziałów.