Fundusz Zalążkowy KPT

WWW Email

12 387 81 60

Działalność instytucji: Inkubator

Limity inwestycyjne: do 800 000 zł

Preferowane typy projektów: Innowacje

Inwestycje w projekty na etapie: Rozwój, Seed

Lokalizacja: Kraków

Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego poszukuje, inicjuje i inkubuje przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Fundusz zainteresowany jest pomysłami na wczesnym etapie jeszcze przed formalnym założeniem przedsiębiorstwa.

W wyniku przeprowadzonej preinkubacji zakładane będą nowe podmioty (spółki prawa handlowego), których udziałowcami będą pomysłodawcy oraz Fundusz. Po pomyślnym zakończeniu inkubacji i uzyskaniu przez spółki „dojrzałości” inwestycyjnej Fundusz będzie wychodził ze spółek poprzez sprzedaż posiadanych udziałów.