CPL, CPA, CPC, CPM, CPO

CPL, CPA, CPC, CPM oraz CPO określają sposoby rozliczeń za reklamę w internecie. Poszczególne skróty oznaczają:

CPC (ang. cost per click) – koszt za kliknięcie – właściciel strony www zarabia kiedy jego użytkownik kliknie w reklamę / link.

CPM (ang. cost per mille) – koszt za tysiąc – właściciel witryny otrzymuje prowizję za każde 1000 wyświetleń reklamy. Ilość kliknięć nie jest ważna. Ten typ rozliczeń jest obecnie bardzo rzadko spotykany ze względu na małe korzyści dla reklamodawców.

CPA (ang. cost per action) – koszt za akcję – właściciel witryny zarabia gdy użytkownik wykona jakąś określoną akcję na stronie reklamodawcy / sprzedawcy, np. przeczyta artykuł, polubi stronę reklamodawcy na Facebooku, itp.

CPL (ang. cost per lead) – koszt za kontakt – prowizja jest naliczana kiedy użytkownik wypełnieni formularz rejestracyjny na stronie docelowej lub poda swoje dane kontaktowe w inny sposób. Jest to obecnie bardzo popularny sposób rozliczeń w marketingu efektywnościowym (nastawionym na efekty).

CPS (ang. cost per sale) i CPO (ang. cost per order) – koszt za sprzedaż – prowizja naliczana jest za każdą sprzedaż na stronie reklamodawcy. Zwykle bardzo niska efektywność takiego sposobu rozliczeń jest równoważona wysokimi prowizjami. Ten typ rozliczeń oferowany jest głównie przez reklamodawców oferujących produkty z wyjątkowo dużą marżą.

[signature]