Optymalizacja konwersji – co to znaczy i jak to robić?

W e-biznesie pojęcie optymalizacji konwersji odnosi się do procesu zwiększania efektywności strony internetowej lub kampanii reklamowej w realizacji swoich celów.

Przykładowo, celami strony internetowej mogą być, np. nakłonienie odwiedzających do złożenia zamówienia, rejestracji, zapisania się do newslettera, wypełnienia formularza, ankiety, kliknięcia w reklamę, itd.

Etapy optymalizacji konwersji

Proces optymalizacji konwersji możemy podzielić na 8 głównych etapów.

Dla ułatwienia zrozumienia poniższego tekstu przykłady w poszczególnych etapach odnoszą się wyłącznie do optymalizacji strony internetowej a nie kampanii reklamowych.

  1. Określenie celów optymalizacji (np. nakłonienie odwiedzających do rejestracji)
  2. Określenie bazowego stopnia konwersji
  3. Etap poznawczy – zbieranie oraz analiza informacji z systemów statystycznych, opinii użytkowników, ankiet, opinii w sieci, itd.
  4. Tworzenie hipotez – na podstawie zebranych informacji tworzone są hipotezy dot. możliwych sposobów poprawy konwersji
  5. Projektowanie testu – na podstawie hipotez przygotowywane jest od jednej do kilkunastu wersji elementów wpływających na stopień konwersji, np. nagłówków, tekstów, przycisków, układów treści, modułów funkcjonalnych, itd. Najczęściej warianty dotyczą elementów znajdujących się tylko na jednej podstronie serwisu, dlatego przyjmę to założenie w dalszej części tego tekstu.
  6. Testowanie. Z poszczególnych elementów tworzone są wariacje oryginalnej podstrony. Testowanie efektywności odbywa się poprzez podzielenie ruchu przychodzącego w taki sposób, aby każda z wersji strony (łącznie z oryginalną) została obejrzana przez taka samą ilość odwiedzających.
  7. Mierzenie efektów. Test kończy się w momencie zebrania ilości danych gwarantujących wysoką istotność statystyczną (z reguły jest to przedział pomiędzy 95% – 99.7%).
  8. Wprowadzenie zmian. W momencie wyłonienia wariacji o najwyższej skuteczności, odpowiednie zmiany są wprowadzane do serwisu.

[signature]

Partner bloga