Słownik

SSL

Secure Socket Layer to protokół szyfrowania połączenia wykorzystywany do zabezpieczania danych przesyłanych między użytkownikiem a np. bankiem, sklepem internetowym itp….