SSL

Secure Socket Layer to protokół szyfrowania połączenia wykorzystywany do zabezpieczania danych przesyłanych między użytkownikiem a np. bankiem, sklepem internetowym itp.

Ponieważ praktycznie każdy może samodzielnie użyć taki protokół na własnej stronie pojawia się problem zaufania do niego. Samodzielnie zainstalowany i cyfrowo „podpisany” protokół SSL nie różni się pod względem zapewnianego bezpieczeństwa od takiego podpisanego przez urząd certyfikacyjny. Jedyną różnicą jest tutaj zaufanie do podmiotu go używającego. Przeglądarki internetowe napotkawszy stronę korzystającą z samodzielnie wydanego certyfikatu oznaczają ją jako niezaufaną o czym też informują swoich użytkowników.

Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule

[signature]