Strona docelowa

Infografika KISSmetricks przedstawiająca główne elementy dobrej strony docelowej
Infografika KISSmetricks przedstawiająca główne elementy dobrej strony docelowej

Stroną docelową najczęściej określa się podstronę serwisu internetowego do której kieruje reklama bądź łącze z innego serwisu.

Strona docelowa jest najczęściej nastawiona na realizację konkretnego celu, np. namówienie odwiedzającego do rejestracji, kliknięcia w reklamę, zakup produktu, kontakt, itp.

Często spotyka się strony docelowe nie posiadające menu i innych elementów nawigacyjnych oraz kolumn bocznych (sidebarów). Jest to spowodowane próbą maksymalnego skoncentrowania uwagi odwiedzających na celu strony.

Wskaźnikiem efektywność strony jest[echo_link id=”218″ text=”współczynnik konwersji”]

Partner bloga