Współczynnik konwersji (w e-biznesie)

Współczynnik konwersji, czasami nazywany też stopniem konwersji, to wyrażony w procentach udział osób wykonujących pożądaną akcję ([echo_link id=”1247″ text=”konwertujących”]) z wszystkich osób do tego nakłanianych.

Przykład 1. Kiedy 1 osoba na 100 mających kontakt z ofertą zakupi produkt, wtedy stopień konwersji tej oferty wynosi 1%.

Przykład 2. Kiedy 17 osób ze 1000, które obejrzały reklamę zapamięta nazwę produktu, wtedy współczynnik konwersji reklamy będzie wynosić 1.7%.

[signature]